PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

W drodze z Jezusem

Przygotowanie dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

Opracowanie i redakcja: ks. Ryszard Czekalski.


W diecezji płockiej, oprócz katechezy parafialnej związanej z przygotowaniem dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, posiadamy prawie stuletnią tradycję, związaną z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnychprzez dzieci uczęszczające do czwartej klasy szkoły podstawowej. Pragnąc kultywować tę piękną tradycję, zainicjowaną przez Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, starajmy się ją właściwie wykorzystać we wspólczesnych działaniach katechetyczno-duszpasterskich, dzięki którym dzieci lepiej ność do Pana Boga i wspólnoty wierzących.

z Wprowadzenia ks. Ryszarda Czekalskiego

Książkę wydał
Płocki Instytut Wydawniczy,
Pl. Narutowicza 3; 09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44. 

http://www.wydawnictwo.plock.pl/
© 2008 Diecezja Płocka