PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Bibliografia katechetyczna 1996 - 2000

W bibliografii zamieszczono ponad 2 000 publikacji katechetycznych. Ze zgromadzonej ilości pozycji katechetycznych z tego okresu wynika, iż w ostatnich latach znacznie wzmógł się wysiłek wielu katechetyków i katechetów, którzy w publikacjach zwartych lub artykułach, podejmują wiele zagadnień o charakterze katechetycznym. (...) "Bibliografia katechetyczna 1996 - 2000" jest kontynuacją poprzedniej, dlatego też starano się w zasadzie zachować podobny układ i podział na poszczególne działy tematyczne. Mamy nadzieję, iż owa bibliografia katechetyczna będzie stanowiła dobrą pomoc nie tylko dla studentów piszących prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie, ale także dla wszystkich tych, którym bliska jest katechetyka.

ze Wstępu Redakcji

Książki można nabywać w Wydawnictwie UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel./fax +48 22 839 89 85,
tel. +48 22 561 88 38 +48 22 561 89 23
e-mail:
wydawnictwo@uksw.edu.pl

http://www.uksw.edu.pl/wydawn/katalog/sklep

© 2008 Diecezja Płocka