PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tajemnice Światła

Katechezy o różańcu.

Redakcja: ks. Ryszard Czekalski

W końcowej części Listu Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II napisał: "Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni, oraz do Was, pełniący rozmaite posługi na polu duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia piekno różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami (...) Licze na Was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!"

Powyższy apel Ojca Świętego podjęli katecheci z diecezji płockiej, którzy opracowali propozycje katechez okolicznościowych dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. Głównym celem katechez jest zapoznanie dzieci i młodzieży z inicjatywą Jana Pawła II, przede wszystkim z Tajemnicami Światła, oraz zachęcenie do częstego odmawiania i umiłowania modlitwy różańcowej.

z wprowadzenia ks. Ryszarda Czekalskiego


Książki można nabywać w Płockim Instytucie Wydawniczym,
Pl. Narutowicza 3; 09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44.

© 2008 Diecezja Płocka