PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Katecheza wobec wyzwań współczesności

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ryszarda Czekalskiego.

Pozycja zawiera następujące artykuły:
Bp Stanisław Wielgus, Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji
Bp Stanisław Wielgus, Postmodernizm
Bp Stanisław Wielgus, O odrodzenie wychowania
Ks. Roman Murawski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce
Ks. Zbigniew Marek, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
Ks. Piotr Tomasik, Nowy program nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych
Ks. Stanisław Dziekoński, Wokół pięciu przykazań kościelnych
Ks. Adam Solak, Sytuacja wychowawcza szkoły w kontekście katechezy
Ks. Ireneusz Wrzesiński, Katecheza parafialna
Ks. Ryszard Czekalski, Konieczność współpracy katechetów z rodzicami


Książki można nabywać w Płockim Instytucie Wydawniczym,
Pl. Narutowicza 3; 09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44.
© 2008 Diecezja Płocka