PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Katechizować, ale jak?

Ks. Józef Kraszewski.

Niniejsze praca jest próbą pewnej systematyzacji i uporządkowania naszej wiedzy na temat budowy katechezy jako jednostki metodycznej, często nazywanej lekcja religii oraz jest ukazaniem konkretnych metod, sposobów i środków ułatwiających dobre zagospodarowanie 45 minut pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami, jak również chciałaby być logicznym i skutecznym sposobem realizacji celów katechezy w katechetycznej jednostce metodycznej.

ze wstępu ks. Józefa Kraszewskiego

© 2008 Diecezja Płocka