PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Tydzień 20

Niech każda chrześcijańska rodzina
wzrasta w wierności wzniosłemu powołaniu do bycia szkołą modlitwy,
gdzie dzieci uczą się szczerze miłować Boga,
gdzie dojrzewają w samodyscyplinie i w trosce o potrzeby innych,
i gdzie ukształtowane przez mądrość zrodzoną z wiary włączają się w budowanie bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.
– mówił Benedykt XVI w homilii wygłoszonej na stadionie w Ammanie Benedykt XVI (10 maja 2009 r.)

„Naszym zadaniem jest głoszenie i świadczenie, że Wszechmogący jest obecny i poznawalny,
nawet wówczas, gdy wydaje się ukryty przed naszym wzrokiem,
że działa w świecie dla naszego dobra,
oraz że przyszłość społeczeństwa naznaczona jest nadzieją,
gdy pozostaje w harmonii z Bożym ładem.
Dynamiczna Boża obecność pociąga serca ku sobie i zapewnia jedność".
- powiedział Benedykt XVI podczas spotkania z prezydentem Szymonem Peresem w Jerozolimie. (11 V 2009 r.)

© 2008 Diecezja Płocka