PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 20

 Pewien ksiądz narzekał,
że ludzie nadają swoim dzieciom dziwne imiona.
Ciągle jakieś Sandry, Pamele, Izaury.
Ani to imiona chrześcijańskie, ani polskie, patronów nie ma.
Kiedyś jednak na pytanie o imię noworodka usłyszał odpowiedź rodziców: "Dominik".
- Jakie piękne imię - ucieszył się kapłan.
A którego z Dominików będzie miał za patrona?
- Bo widzi ksiądz - odpowiedziała matka
- był taki piękny program w telewizji o słoniu Dominiku ...

 Młody ksiądz przyjeżdża do rodziców na wieś.
Akurat trwa zwózka siana, więc jedzie ze swoim bratem pomóc na polu.
Z wielkim trudem udaje się załadować wóz górą siana.
Po przejechaniu kilkuset metrów, wóz przewraca się na jakimś wyboju,
a siano rozsypuje się w drodze.
Ksiądz zwraca się do brata:
Józek! Klnij ty, bo ja nie mogę.

© 2008 Diecezja Płocka