PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 24

 

Procesja przypomina nam
właściwy cel naszego życia i daje nadzieję,
że go osiągniemy, jeśli będziemy iść z Chrystusem i za Chrystusem - naszym Przewodnikiem.
W procesji dane nam jest odczuć, że nie jesteśmy sami,
że wokół nas są nasze siostry i nasi bracia w wierze.
Udział w procesji jest zatem manifestacją wiary i świadectwem dla rodziny, znajomych, przyjaciół.
                                                                                      Przewodnik Katolicki, 7 czerwca 2009
 
 
Udział w procesji ma sens tylko wtedy, gdy u jej podstaw leży głęboka wiara w obecność Pana Jezusa w Eucharystii.
Wiara w to, że Eucharystia jest darem największym, jaki człowiek może otrzymać na ziemi.
Trzeba więc stawiać sobie pytania: Po co idę na procesję? Czy jest to zewnętrzny wyraz mojej głębokiej wiary czy może tylko tradycja lub chęć pokazania się?
Czy na co dzień żyję tym, w co wierzę? Na ile Pan Jezus jest obecny w moim codziennym życiu, na ile za Nim podążam?
                                                                                                                         Przewodnik Katolicki, 7 czerwca 2009
 
© 2008 Diecezja Płocka