PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Nowy Przewodnik kandydata do bierzmowania

Od wielu lat, prowadząc przygotowanie do bierzmowania w Diecezji Płockiej, posługiwaliśmy się Indeksem, który zawierał dwie zasadnicze części: tabele pomagające zweryfikować obecność kandydatów na Mszach św., nabożeństwach, różnego rodzaju spotkaniach oraz katechizm zawierający ponad 150 pytań i odpowiedzi.  

Obecnie oddajemy do dyspozycji duszpasterzy i katechetów nowy materiał, który będzie nosił tytuł Przewodnik kandydata do bierzmowania. Będzie można w nim znaleźć między innymi:

* zaktualizowany i zrewidowany zestaw tabel pomagający weryfikować obecność na poszczególnych punktach obejmujących przygotowanie do bierzmowania;

uproszczony i dostosowany do poziomu uczniów katechizm, podzielony na cztery 4 części;

dział z rachunkiem sumienia, propozycją różnych modlitw, prostą nauką medytacji i innych form modlitwy;

krótkie historie świętych, które mogą pomóc w wyborze patrona do bierzmowania;

wiele innych elementów, które pomogą pogłębiać wiarę.

Do nowego Przewodnika zastała przygotowana aplikacja multimedialna, która zawiera bardzo wiele elementów z wersji drukowanej, poszerzając część z nich. Mamy nadzieję, że dzięki niej kandydaci będą mogli umacniać swoją przyjaźń z Jezusem nie tylko w trakcie przygotowania do bierzmowania, ale także po nim.

Zobacz aplikację: http://przewodnikbierzmowanych.activemobi.com

© 2008 Diecezja Płocka