PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Studia podyplomowe

Czas trwania: 4 semestry

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł,

semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Dodatkowe informacje: 

www.teologia.umk.pl/index.php/studia/studia-podyplomowe/podyplomowe-studium-teologii/

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów magisterskich wszystkich

kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność

zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2017 r. w Dziekanacie

Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

·         Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK

·         kwestionariusz osobowy

·         1 zdjęcie

·         kserokopia dowodu osobistego

·         odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

·         kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób planujących uczyć religii w 

szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów:

październik 2017 r. (zajęcia odbywają się w soboty)
Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 
telefon: (056) 611 49 90; 611 49 94 
e-mail: 
teologia@umk.pl

© 2008 Diecezja Płocka