Konkurs Biblijny SP klasy V-VIII etap diecezjalny

View Calendar
April 17, 2020 10:00 - 14:00
Szkoła Podstawowa w Radzyminku
Address: Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskie­go (Radzyminek; 09-152 Naruszewo)

Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka”

Lektura: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy prze­kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Marka.

Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje tekst Ewan­gelii oraz wstęp, komentarze, marginalia wraz z występują­cymi w nich terminami ze Słownika. Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki uprzejmości wydawnictwa Edycja św. Pawła, tekst Ewangelii według św. Marka będzie dostępny w formie elektronicznej do pobrania na stronie Wydziału Katechetycz­nego.

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskie­go (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.