Konkurs Biblijny SP klasy V-VIII etap dekanalny

View Calendar
March 6, 2020 10:00 - 12:00

Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka”

Lektura: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy prze­kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Marka.

Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje tekst Ewan­gelii oraz wstęp, komentarze, marginalia wraz z występują­cymi w nich terminami ze Słownika. Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki uprzejmości wydawnictwa Edycja św. Pawła, tekst Ewangelii według św. Marka będzie dostępny w formie elektronicznej do pobrania na stronie Wydziału Katechetycz­nego.