Szkolenie – katecheci zatrudnieni w roku 2018

View Calendar
March 7, 2020 10:00 - 16:00
MSCDN w Ciechanowie
Phone:506 200 544
Address: ul. H. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów

Trudne sytuacje na katechezie

Cel warsztatu: kształcenie umiejętności w zakresie planowania radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna przyczyny trudności wychowawczych; zna i potrafi stosować zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; poszukuje kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych.
Zagadnienia programowe: trudne sytuacje na katechezie; przyczyny trudności wychowawczych; zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; sposoby przezwyciężania trudności wychowawczych na katechezie.
Katecheci: rok zatrudnienia 2018.
Przewidywany termin: 7 marca 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna