Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wolontariat w praktyce

Konferencja Wolontariat w praktyce skierowana jest nie tylko do katechetów, ale również do szeroko rozumianego środowiska wychowawczego. Przedstawiona również zostanie misja i wartość Szkolnych Kół Caritas.
Więcej informacji: TUTAJ
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w formie zaświadczenia. Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania dzieci i młodzieży do wolontariatu, właściwej formacji młodego pokolenia do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie potrzeby zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych w ramach szeroko pojętego wolontariatu na rzecz osoby i wspólnoty osób. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Zapisów można dokonać pod następującymi linkami:
Forma stacjonarna: TUTAJ
Forma on-line: TUTAJ