Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych.

Zgłoszenia na wybrany przez Katechetów termin rekolekcji w roku szkolnym 2022/2023 należy dokonać najpóźniej do końca września br.
Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłata zaliczki na konto Wydziału Katechetycznego:
Bank Pekao S.A. 62 1240 1721 1111 0000 0726 1453

Zgodnie z XLIII Synodem Diecezji Płockiej katechetów obwiązuje coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamkniętych, a co najmniej raz na dwa lata udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny.

30 IX – 2 X 2022 r. -“Rekolekcje w drodze” – Bieszczady

7-9 X 2022 r. – Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas w Popowie

21-23 X 2022 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku

4-6 XI 2022 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku

25-27 XI 2022 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku

3-5 II 2023 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku (turnus dla katechetów z małżonkami)

3-5 III 2023 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku

21-23 IV 2023 r.– Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku

(16-18)  2-4 VI 2023 r.– Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia w Płocku (termin inny niż w informatorze)

W bieżącym roku szkolnym zapisy na rekolekcje będą odbywały się w sposób automatyczny poprzez stronę Wydziału Katechetycznego.

Zapisz się

Maksymalna liczba osób na rekolekcjach w MCEW Studnia w Płocku nie może przekroczyć 60 osób.

Po poprawnej rejestracji zostanie wysłany automatyczny e-mail, na którego prosimy nie odpowiadać. Na miesiąc przed rekolekcjami zostanie wysłany e-mail z Wydziału Katechetycznego przypominający o nich, a potwierdzeniem udziału będzie wpłata zaliczki na konto Wydziału Katechetycznego. O ewentualnych trudnościach w przybyciu na dany turnus należy powiadomić sekretariat Wydziału Katechetycznego najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Ważne: Udział w rekolekcjach oznacza obecność od początku do końca. Prosimy o nieplanowanie wyjazdu w trakcie lub przed zakończeniem rekolekcji.