Rekolekcje

Rekolekcje w Popowie 2018

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje w dniach od 19 do 21 października 2018 roku doskonalenie zawodowe dla katechetów zakonnych i świeckich.

Temat szkolenia brzmi: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12). Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie.

Osoby zainteresowane otrzymały stosowne zaproszenie.

Pismo do dyrekcji szkoły