niedziela, 1 października, 2023

REKOLEKCJE

Zgłoszenia na wybrany przez Katechetów termin rekolekcji w roku szkolnym 2023/2024 należy dokonać na stronie do końca września br.

Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłata zaliczki na konto Wydziału Katechetycznego:
Bank Pekao S.A. 62 1240 1721 1111 0000 0726 1453

Zgodnie z XLIII Synodem Diecezji Płockiej Katechetów obowiązuje coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamkniętych, a co najmniej raz na dwa lata udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny.

W przypadku uzasadnionych obaw związanych z pandemią COVID19 prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym.