sobota, 13 lipca, 2024
Struktura Wydziału

Eksperci MEN

Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej

mgr Ewa Bembenista

mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

dr Ewa Jancewicz

ks. kan. dr Tomasz Kadziński

mgr Iwona Kamińska

mgr Aldona Krajewska

ks. kan. dr Andrzej Krasiński

ks. kan. mgr Zbigniew Olszewski

mgr Marzena Sadowska