Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2022

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP organizuje Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki  i w jakiej formie się ona odbędzie (zależnie od obostrzeń sanitarnych) zostaną przekazane  w odpowiednim terminie.

Pielgrzymka odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. w poniedziałek Wielkiego Tygodnia (po Niedzieli Palmowej).