Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP organizuje Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Będzie ona miała miejsce 24 marca 2023 r. (piątek).
Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki przekazane zostaną w odpowiednim terminie.