Diecezjalna Rada Katechetyczna

Diecezjalna Rada Katechetyczna

Członkowie z urzędu:

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski – przewodniczący

mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP

ks. mgr Zbigniew Olszewski

ks. mgr lic. Paweł Sobiecki

mgr Piotr Świercz

ks. kan. dr Marek Wilczewski

 

Członkowie z nominacji:

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Bednarczyk

mgr Ewa Bembenista

mgr Bogusław Brykała

ks. prał. mgr Piotr Joniak

ks. kan. dr Andrzej Krasiński

ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski

s. mgr Olga Mirosława Wielgolaska CSP