sobota, 13 lipca, 2024

Stypendia Fundacji DNT

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz pozostałe informacje dotyczące osób ubiegających się o stypendium można znaleźć na stornie Fundacji www.dzielo.pl

Prezentacja – pobierz

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH I FORMACJI STYPENDYSTÓW 
FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” 

ks. mgr Kamil Kozakowski 

tel. 692-028-324

e-mail: kamil.kozakowski@dzielo.pl 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. ORGANIZACJI DNIA PAPIESKIEGO 

ks. mgr Andrzej Janicki