poniedziałek, 22 lipca, 2024

Awans Zawodowy

Awans Zawodowy

Dyplomowany

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmuje: 1.      Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.2.      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.3.      Akt nadania

Czytaj więcej...