sobota, 15 czerwca, 2024
Struktura Wydziału

Wydział katechetyczny

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP – kierownik sekretariatu

PRACOWNICY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Ks. mgr Paweł Sobiecki

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII

s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP

 mgr Elżbieta Brzeska Walczak

ks. kan. prof. UKSW dr hab. Rafał Bednarczyk

ks. kan. dr Tomasz Brzeziński

ks. dr Grzegorz Kaczorowski

ks. kan. dr Tomasz Kadziński

ks. kan. dr Andrzej Krasiński

ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski

ks. prał. Janusz Mackiewicz

ks. mgr Zbigniew Olszewski

ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski

ks. kan. mgr Marek Podsiadlik

ks. mgr Paweł Sobiecki

 mgr Piotr Świercz

ks. kan. dr Marek Wilczewski

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski adres: gjzakrzewski85@gmail.com

ks. kan. dr Włodzimierz Piętka adres: wlodzimierz.pietka@gosc.pl

KOORDYNATOR DIECEZJALNY
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski

KOORDYNATOR DNIA PAPIESKIEGO

ks.  mgr Andrzej Janickitelefon:
(024) 268-04-62

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

Facebook: Katecheza Płock