Odpowiedzialni za Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Płockiej

Odpowiedzialni za Duszpasterstwo Nauczycieli:

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski  
ks. kan. dr Włodzimierz Piętka

Jeśli ktoś z Państwa chciałby nawiązać z nami kontakt i włączyć się w duszpasterstwo nauczycieli w diecezji płockiej – to zapraszamy.

ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski  
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
ul. Tumska 3
09 – 402 Płock
tel. 024 268 04 62 
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl

ks. kan. dr Włodzimierz Piętka  
Dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika “Gość Niedzielny”
ul. Tumska 3
09 – 402 Płock
tel. 024 268 66 25 
e-mail: plock@gosc.pl