Wydział katechetyczny

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Marek Wilczewski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
s. Dominika Dudzik CSP – kierownik sekretariatu

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII

s. Dominika Dudzik CSP
ks. Andrzej Krasiński
ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI

ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski adres: gjzakrzewski85@gmail.com

ks. Włodzimierz Piętka adres: wlodzimierz.pietka@gosc.pl

KOORDYNATOR DIECEZJALNY
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

telefon:
(024) 268-04-62

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl