85. ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się, jak każdego roku, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę.
W tym roku już po raz 85. nauczyciele z całej Polski będą pielgrzymować na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki są słowa: ,,Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – Patronką Nauczycieli Polskich”. W imieniu biskupa Piotra Turzyńskiego, Delegata KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli, zapraszam wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty na spotkanie. Szczegółowy plan spotkania na plakacie.
ks. dr Wojciech Wojtyła
Sekretarz Krajowego Biura
ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców