Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

View Calendar

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP w okresie Wielkiego Postu organizuje Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki przekazane zostaną w odpowiednim terminie. Pielgrzymka odbędzie się 27 marca 2020 r.