sobota, 15 czerwca, 2024
Akcje i KonkursyAktualności

XXX Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2023/2024

Temat konkursu: Początki Rozwoju Kościoła – Dzieje Apostolskie.

Lektura:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Dzieje Apostolskie.
– Na etapie szkolnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Dzieje Apostolskie (tylko sam tekst Dziejów Apostolskich).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Dziejów Apostolskich, wstęp, komentarze i marginalia.

Tekst Dziejów Apostolskich do pobrania

Terminarz konkursu:
– etap szkolny do 12 stycznia 2024 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2023/2024).
– etap dekanalny 29 lutego 2024 r. (czwartek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach (Kowalki 29, 87-500 Rypin) na terenie parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzi dwoje uczniów, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu.
(W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.)

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego
ul. Tumska 3
09-402 Płock
Tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl