Grafiki z Janem Paweł II

W zawiązku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej udostępnia grafiki p. Marka Makowskiego, katechety ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płocku. Grafiki przedstawiają sceny z życia świętego Papieża Polaka.

Bardzo dziękujemy p. Markowi za możliwość udostępnienia prac.