III Międzynarodowy Konkurs Biblijno – Fotograficzny “Mężczyzna w Biblii”

Drodzy Katecheci,

Jako przedstawiciele organizatorów III Międzynarodowego Konkursu Biblijno – Fotograficznego zwracamy się  z uprzejmą prośbą o zainteresowanie naszą inicjatywą.

Konkurs przygotowały dwie oławskie szkoły – Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków, pragnące rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie Biblią zarówno w aspekcie treści moralnych oraz duchowych, jak też dzieła o ogromnym potencjale artystycznych inspiracji.

Konkurs składa się z dwóch oddzielnych przedsięwzięć:

Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii

i Konkursu Fotograficznego „Inspiracje Biblijne”.

Oba Konkursy skierowane są do młodzieży szkolnej od 14 do 18 lat, uczącej się w Polsce i za granicą, ale posługującej się językiem polskim. Szczegółowe regulaminy w załączeniu.
Oba konkursy wyrosły z konkursów o charakterze lokalnym, które były kontynuowane przez 15 lat. Duże zainteresowanie katechetów, nauczycieli i uczniów oraz społeczności lokalnej daje nadzieję na kolejne sukcesy.

W imieniu organizatorów:
Jolanta Szewczyk, Ewa Piękoś, Piotr Wróbel”

Pozdrawiam

Ks. Mariusz Szypa

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

 

Plakat

2023 – REGULAMIN Wielkiego Testu ze Znajmosci Biblii – III edycja – Mężczyzna w Biblii

2023 – REGULAMIN konkursu Biblijne inspiracje – III edycja – Mężczyzna w Biblii