Ogłoszenie wyników Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych A.D. 2020

Imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli był Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.

Powołana przez Komitet Organizacyjny IX Orszaku Trzech Króli w Płocku Komisja Zespołu ds. Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych w składzie:

  1. s. Dominika Dudzik – przewodniczący Komisji
  2. p. Barbara Brzeska – członek Komisji
  3. p. Agnieszka Gościeniecka – członek Komisji
  4. p. Barbara Wątkowska – członek Komisji
  5. ks. Marek Wilczewski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDP
  6. ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski – Diecezjalny Wizytator Nauki Religii

na posiedzeniu 3. stycznia 2020 r. dokonała następującego wyboru:

M Nazwisko i Imiona, Rodzina Szkoła Parafia Opiekun
I Rodzina Agnieszki i Bogdana PACHNIEWSKICH z córką Weroniką Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu Matkowska Marzenna Bogumiła
II Rodzina Anny i Radosława KIEŁBASÓW z córką Mają Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku Ciechomicach pw. św. Maksymiliana w Płocku-Ciechomicach Stankowska Barbara Magdalena
III Rodzina Teresy i Artura GOŁĘBIOWSKICH z córką Zuzanną Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego w Płocku pw. św. Jakuba w Płocku Milewska Mariola
W Rodzina Anny i Piotra MAŁECKICH z synami Filipem i Wiktorem Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku Śladowska Agnieszka Magdalena
Popek Alicja
W Rodzina Agnieszki i Zbigniewa CIESZKOWSKICH z synem Jakubem Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Tyńska Agnieszka Beata
W   Rodzina Marioli i Roberta  KAMIŃSKICH z córką Klaudią Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku  Ciechmicach pw. św. Maksymiliana w Płocku-Ciechomicach Stankowska Barbara Magdalena
W Rodzina Anny i Piotra ADAMCZYKÓW z córką Natalią Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku pw. Świętego Krzyża w Płocku Popek Katarzyna
W Rodzina Małgorzaty i Michała ZIÓŁKOWSKICH z synami Grzegorzem i Piotrem Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku Lech Marzanna

Prace zgłoszone w konkursie są wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Za pomoc w przygotowaniu wystawy składam serdeczne Bóg zapłać ks. Andrzejowi Milewskiemu, P. Barbarze Piotrowskiej– Dyrekcji Muzeum Diecezjalnego, ks. Piotrowi Grzywaczewskiemu – Kanclerzowi KDP, oraz członkom Zespołu ds. Konkursu: P. Barbarze Brzeskiej, P. Agnieszce Gościenieckiej, P. Barbarze Wątkowskiej, ks. Markowi Wilczewskiemu, ks. Grzegorzowi Zakrzewskiemu.

O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem przedszkoli i szkół.

Organizatorzy przewidzieli także okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i szkół.