Ogólnopolski Konkurs: #NaNowoJPII

Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie #NaNowoJPII, polegającym na przygotowaniu spotu reklamowego, promującego treść dowolnie wybranej encykliki św. Jana Pawła II. Celem Konkursu jest przybliżenie nauczania św. Jana Pawła II jako źródła inspiracji do kształtowani osobistej ścieżki życiowej, budowania postawy otwartości i dialogu oraz odważnego wyrażania swojego chrześcijańskiego światopoglądu.

Patronat honorowy nad konkursem objął ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i długoletni współpracownik Ojca Świętego.

Prace należy nadsyłać do „Laboratorium św. Jana Pawła II” w Toruniu: lab_jp2@umk.pl  w terminie do 30 maja 2022 r. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu na FB @LabJPII oraz jp2.umk.pl

Regulamin Konkursu

Plakat

Z poważaniem

ks. prof. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. dr Adam Jeszka, koordynator Konkursu