Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych 2019/2020

Szkolenia odbędą się w sześciu ośrodkach: w Pułtusku, Mławie, Płońsku, Rypinie, Płocku i Ciechanowie. Do każdego z poszczególnych ośrodków przyporządkowani zostali katecheci ze wskazanych poniżej dekanatów:

L.P. Miejsce Dekanaty 2019
1. Pułtusk – Popławy par. pw. Miłosier­dzia Bożego Pułtuski, Makowski Nasielski, Serocki 2 października
2. Mława Szkoły Katolickie Mławski Wsch., Mławski Zach., Dzierzgowski, Strzegowski 9 października
3. Płońsk par. pw. św. Maksymiliana Kolbego Płoński pół., Płoński poł., Wy­szogrodzki, Zakroczymski 16 października
4. Rypin par. pw. św. Stanisława Kostki Rypiński, Dobrzyń n. Drwęcą, Sierpecki, Tłuchowski, Żuromiński 23 października
5. Ciechanów par. pw. św. Józefa (Fara) Ciech. Wsch., Ciech. Zach., Przasnyski 30 października
6. Płock Opactwo Pobenedyktyńskie Gostyniński, Gąbiński, Płocki Wsch., Płocki Zach., Bielski, Bodzanowski 6 listopada

Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych odbędzie się 22-24 listopada 2019 roku w Warszawie, na ulicy Dewajtis 3. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów wydarzenia oraz sposobu zgłoszenia się. Osoby nie mogące wziąć udziału w konferencji są zobowiązane do uczestnictwa w jednym ze szkoleń dla katechetów szkół podstawowych.