XX Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny “Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej

zapraszają Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału

w XX Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Nieść świadectwo pokoju

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
 2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas walki o swoją wolność i godność.
 3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 4. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka

Zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

 1. Błogosławiona Karolina jest świadkiem pokoju.
 2. Pokój w sercu, rodzinie i w środowisku, w którym żyjemy.
 3. „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39)

 Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • klasy VII –VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • szkoły ponadpodstawowe (praca plastyczna  lub tekst poetycki),
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  5 marca 2023 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67, 33 –133 Wał –Ruda, telefon: 14 6782038

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 30 maja 2023 r. o godz. 10.00

Więcej informacji w załączonym Regulaminie i na plakacie.

Link: https://katechezatarnow.pl/?p=1559#more-1559

Plakat

Regulamin