XXVII Konkurs Biblijny – finał

16 kwietnia 2021 o g. 10:00 odbędzie się etap finałowy XXVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego poświęconego Dziejom Apostolskim. Zostanie on przeprowadzony on-line w następujący sposób:

– 15 kwietnia na stronie Wydziału Katechetycznego zostanie zamieszczony link do testu dla ucznia. Zostanie on jednak aktywowany dopiero 16 kwietnia o g. 10:00

– każdy uczeń będzie miał 30 min na wypełnienie i przesłanie testu. Po tym czasie link przestaje być aktywny i nie będzie można już przesłać swojej pracy do systemu.

– komisja konkursowa w najszybszym możliwym czasie sprawdzi prace, a wyniki opublikuje na stronie Wydziału Katechetycznego, najpóźniej do 19 kwietnia do g. 19:00.

– laureaci zostaną zaproszeni do Kurii Diecezjalnej Płockiej po odbiór nagród.

– pozostałym uczestnikom finału zostaną przekazane pamiątkowe dyplomy.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej