PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

„Tak Polska się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski” - Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej skierowała do katechetów diecezji płockiej zaproszenie do udziału konkursie na temat Tak Polska się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski. Honorowy patronat nad konkursem objął Biskup Płocki Piotr Libera. Konkurs adresowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej na wskazany temat. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku.  

 

Propozycja szkoleń w Centrum Arrupe w Warszawie 

Centrum Aruppe w Warszawie zaprasza katechetów do udziału w warsztatach i rekolekcjach bilblijnych. Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2016-17 znajduje się w załączniku. W przypadku wszelkich zapytań można konktaktować się z przedstawicielami Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe  w Warszawie korzystając z adresu centrum@arrupe.org,   www.arrupe.org.

Komunikat w sprawie terminu uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Na koniec minionego roku szkolnego dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej  przygotowuje reformę systemy oświaty w Polsce. Jednym z jej głównych założeń będzie przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W tej sytuacji nie ma już podstaw, aby wiązać uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego z zakończeniem drugiego etapu edukacyjnego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dlatego Biskup Płocki, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej oraz uwzględniając wiele głosów pochodzących od duszpasterzy z terenu diecezji podjął decyzję, że od tego roku szkolnego ta uroczystość będzie miała miejsce na zakończenie klasy czwartej. W związku z tym, w bieżącym roku przygotowanie obejmie dwa roczniki – klasę czwartą i piątą. W ten sposób powrócimy do tradycji zapoczątkowanej jeszcze przez bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

Jednocześnie przypominamy, że uroczystość I Komunii Świętej, zgdonie z obowiązującym Programem nauki religii, przewidziana jest na klasę III szkoły podstawowej. Ewentualna korekta tego terminu może nastąpić w perspektywie przyszłości, jednak informacja o tym będzie podana z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Zaproszenie na Narodową Pielgrzymkę Katechetów do Gniezna

W tym roku z racji obchodów Jubileuszu 1050 -lecia chrztu Polski biskupi polscy zapraszają do katechetów w dniu 24 września do Gniezna, aby tam wspólnie świętować to wielkie wydarzenie. Pielgrzymkę rozpocznie o godzinie 11.00 katecheza nt. "U źródeł katechezy, czyli w miejscu, gdzie zaczęła się przed tysiącem z górą lat katecheza na polskiej ziemi" wygłoszona w katedrze gnieźnieńskiej. Pełny program oraz sposób zgłaszania swojego udziału w pielgrzymce można znaleźć w rozwinięciu. 

Wyniki Diecezjalnego Konkursu dla Katechetów „Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym”

I miejsce:

p. Hanna Chojnowska, katechetka w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Płocochowie

p. Beata Żabka, katechetka w Gimnazjum nr 13 w Płocku

II miejsce:

p. Grażyna  Kowalska, katechetka w Szkole Podstawowej im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie

p. Ewa Pawlicka, katechetka w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

W dniach 1 i 2 lipca br. odbędzie się 79 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, której hasło przewodnie brzmi Miłosierni jak Ojciec. Taki sam wyznacza myśl przewodnią dorocznego sympozjum nauczycieli, które towarzyszy Ogólpopolskiej Pielgrzymce. Pełen program SYmpozjum i Pielgrzmyki można znaleźć w rozwinięciu. 

Wyniki Konkursu plastycznego po hasłem Moja rodzina – drzewo genealogiczne.

W dniu 15 maja w ramach V Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku został roztrzygnięty Konkurs plastyczny po hasłem "Moja rodzina - drzewo genealogiczne". Zwycięzcą Konkursu została rodzina Państwa Renaty i Piotra Adamskich z parafii Świętego Krzyża w Płocku. Komplet wyników można znaleźć w załączniku

 Lista podręczników do nauki religii obowiązujących w diecezji płockiej na rok szkolny 2016-17

W zakładce podręczniki znajduje się lista podręczników do nauki religii na rok 2016-17 zaakceptowana przez Biskupa Płockiego. Zob. 

© 2008 Diecezja Płocka