Warszawa, 17.03.2020. Koronawirus w Polsce. Nauka w jednym w domów, 17 bm. w Warszawie. W zwi¹zku z zawieszeniem od 12 bm. zajêæ szkolnych nauczyciele i rodzice zachêcaj¹ dzieci do samodzielnej nauki. (kf) PAP/Andrzej Lange

Konspekty lekcji cz. 2 aktualizacja 12 listopada 2020

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania religii zachęcamy do dzielenia się propozycjami i konspektami katechez. Można je nadsyłać na adres

Czytaj dalej