sobota, 15 czerwca, 2024
AktualnościPodręczniki i programy

Programy i podręczniki do nauki religii obowiązujące w diecezji płockiej w roku szkolnym 2024/2025

Poniżej zamieszczamy tytuły programów i podręczników, oraz ich numery, do nauczania religii w diecezji płockiej w roku szk. 2024/2025 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.

Szczegółowy wykaz Programów nauczania i podręczników z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stronie Komisji Wychowania Katolickiego:

https://katecheza.episkopat.pl/kwk/biuro-programowania-katechezy

PRZEDSZKOLE

(A)

Tytuł programu:  Kochani przez Boga – AZ–0–03/20, data zatwierdzenia: 24.07.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika:  Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pięciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),  dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 02.06.2017 r.

Numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolatków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 30.10.2017 r.

Numer podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20

 (B)

Tytuł programu: TAK dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwierdzenia: 28.01.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha, red. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność (Kielce),  dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 28.01.2020 r.

Numer podręcznika: AZ-04-01/20-KI-1/20

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika:  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PL-11/21

Klasa III

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie (podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część I i II); autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PL-16/22

Klasa IV

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: “Trwajcie w miłości mojej” J 15, 9; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Mateusz Przelaskowski, Aleksandra Splewińska, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-14-01/18-PL-27/23

Klasa V

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20

Klasa VI

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PL-9/21

Klasa VII

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

numer podręcznika: AZ-23-01/18-PL-23/22

Klasa VIII

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Duch Święty nas uświęca; autorzy: ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Numer podręcznika: AZ-24-01/18-PL-20/23

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Klasa I liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Na drogach wolności, autorzy: ks. Piotr Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra Rozen, ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

Klasa II liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Na drogach dojrzałej wiary, autorzy: ks. Piotr Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra Rozen, ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21

Klasa III liceum oraz III i IV technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Na drogach nadziei chrześcijańskiej, autorzy: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Mariola Andrychowska-Kozłowska, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

Numer podręcznika: AZ-33-01/18-WA-22/22

Klasa IV liceum i V technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Na drogach szczęścia i miłości, autorzy: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Mariola Andrychowska-Kozłowska, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),

Numer podręcznika: AZ-34-01/18-WA-26/23

 

Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce

Klasa I liceum i technikum

Tytuł programu liceum: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce,

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-KI-5/20

Klasa II liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją wiarą, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce,

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-KI-23/21

Klasa III liceum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce,

Numer podręcznika: nr AZ-33-01/18-KI-2/23

Klasa III i IV technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce,

Numer podręcznika: nr AZ-43-01/18-KI-3/23

Klasa IV liceum i V technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika:  Szczęśliwi, którzy żyją miłością, red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-Kielce,

Numer podręcznika: AZ-34-01/18-KI-30/23

Klasa I szkoła branżowa I stopnia

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę, red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), data zatwierdzenia: 28.05.2020

Numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20

Klasa II szkoła branżowa I stopnia

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją, red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

Numer podręcznika: AZ-52-01/18-KI-12/21

Klasa III szkoła branżowa I stopnia

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi, red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

Numer podręcznika: AZ-53-01/18-KI-1/23

Klasa I i II szkoły branżowej II stopnia

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: „Jestem chrześcijaninem. Świadczę o Bogu” red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

Numer podręcznika: AZ-54-01/18-KI-26/23

 

Wydawnictwo GAUDIUM, Lublin

Klasa I liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności – red. ks. Marian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20

Klasa II liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu dojrzałej wiary – red. Ks. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-LU-3/21

Klasa III liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł programu: W poszukiwaniu nadziei – red. ks. Marian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer podręcznika: AZ-33-01/18-LU-15/22

Klasa IV technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu miejsca w świecie – red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer podręcznika: AZ-44-01/18-LU-13/23

Klasa IV liceum i V technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu miłości – red. ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Numer podręcznika: AZ-34-01/18-LU-4/23

 

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH, Poznań

Klasa I liceum i technikum

Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam wolności, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20

Klasa II liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam dojrzałej wiary, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-PO-6/21

Klasa III liceum i technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam nadziei, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), numer podręcznika: AZ-33-01/18-PO-11/22

Klasa IV liceum i V technikum

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Szukam dojrzałej miłości, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-34-01/18-PO-18/23

Klasa I szkoła branżowa I stopnia

Tytuł programu: W poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Droga do dojrzałej wiary, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-51-01/18-PO-5/20

Klasa II szkoła branżowa I stopnia

Tytuł programu: W poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Droga do nadziei, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-52-01/18-PO-10/21

Klasa III – szkoła branżowa

Tytuł programu: W poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Droga do dojrzałej miłości, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-53-01/18-PO-13/22

Klasa I i II szkoły branżowej II stopnia

Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Z Bogiem w dorosłe życie e-book, red. ks. dr Radosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

Numer podręcznika: AZ-54-01/18-PO-28/23

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

– AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0;

– AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę);

– AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0;

– AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę);

– AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0;

– AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę);

– AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak);

– AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę).