sobota, 15 czerwca, 2024
AktualnościKatechezy okolicznościowe

Jak to dawniej było? Poznać i zrozumieć historię diecezji płockiej- Katechezy okolicznościowe na rok jubileuszowy 2025

Szanowni Katecheci,

Poniższe materiały są załącznikami do katechez zawartych w publikacji:

Przedszkole

Temat: Symbolika herbu diecezji płockiej p. Klaudia Borkowska

Temat: Co to za słowo FARA? p. Bogumiła Niewiatowska

Diagram

Piosenka pt.: Kościół to nie tylko dom TUTAJ

Szkoła Podstawowa, klasy I-IV

Temat: Historia cudownego obrazu Matki Bożej Żuromińskiej  p. Agnieszka Kosin 

Załącznik nr 5 – Prezentacja dla dzieci młodszych TUTAJ

Załącznik nr 5 – Prezentacja dla dzieci starszych TUTAJ

Temat: Królewska Diecezja – 950 rocznica powstania Diecezji Płockiej  p. Katarzyna Kolimeczkow

Mapa diecezji płockiej

Temat: Święty Stanisław – biskup i męczennik, patron Polski i diecezji płockiej  p. Marzena Bogusława Gołębiewska

Link do filmu pt.: Święty Stanisław ze Szczepanowa TUTAJ

Link do zadania na platformie LearningApps TUTAJ

Szkoła Podstawowa, klasy V-VIII

Temat: Nieść światło Chrystusa światu. Bazylika Kolegiacka w Pułtusku przykładem chrześcijańskiego dziedzictwa kultury w diecezji płockiej p. Renata Zuzanna Jarosik

Temat: Sztuka średniowiecza na przykładzie diecezji płockiej, w czasach biskupa Aleksandra z Malonne ( 1129 – 1156) p. Emilia Wrzeszczyńska

Link katedra płocka TUTAJ

Link drzwi płockie i ich krótka historia TUTAJ

Link klasztor w Czerwińsku nad Wisłą TUTAJ

Temat: Płocki męczennik – konflikt księdza Jana Czapli z księciem Konradem Mazowieckim p. Jarosław Jankowski

Szkoła Ponadpodstawowa

Temat: Patron Płocka – Święty Zygmunt – atrakcyjny dla młodzieży XXI w.?  ks. Jacek Prusiński

Tekst o najnowszej historii hermy TUTAJ

Aneks nr 6 – Informacje o prześladowanych TUTAJ

Temat: Moja postawa wobec krzyża na co dzień  ks. Sebastian Krupniewski

Link do materiału wideo ze świadectwem Jana Pawła II TUTAJ

Temat: Moja postawa wobec krzyża na co dzień  p. Beata Żabka

Link do filmu pt.: Historia płocka TUTAJ

Materiały – Grupa 1 + Zdjęcie

Materiały – Grupa 2 + Zdjęcie

Materiały – Grupa 3 + Zdjęcie

Materiały – Grupa 4 + Zdjęcie

Materiały – Grupa 5 + Zdjęcie

Materiały – Grupa 6 + Zdjęcie

Szkoła Specjalna

Temat: Historia Diecezji płockiej herbem malowana  p. Bogdan Śmigrodzki

Herb – A5

Herb – Braki

Herb – Polecenia

Kolorowanka – Herb – DP PDF