Wydział katechetyczny

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Marek Wilczewski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
s. Dominika Dudzik CSP – kierownik sekretariatu

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII

s. Dominika Dudzik CSP
ks. Andrzej Krasiński
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski
ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI

ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski ks. Włodzimierz Piętka

KOORDYNATOR DIECEZJALNY
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

telefon:
(024) 268-04-62

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl