Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka”

Lektura: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy prze­kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Marka;

– Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Marka (tylko sam tekst Ewangelii).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje tekst Ewan­gelii oraz wstęp, komentarze, marginalia wraz z występują­cymi w nich terminami ze Słownika. Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki uprzejmości wydawnictwa Edycja św. Pawła, tekst Ewangelii według św. Marka będzie dostępny w formie elektronicznej do pobrania na stronie Wydziału Katechetycz­nego.

Terminarz Konkursu:

– etap szkolny do 31 stycznia 2020 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

– etap parafialny do 14 lutego 2020 r.

– etap dekanalny 6 marca 2020 r. (piątek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskie­go (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów).