sobota, 18 maja, 2024
Akcje i KonkursyMateriały do pobrania

Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2020/2021

Temat konkursu: „Dzieje Apostolskie”

Lektura: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Dzieje Apostolskie.

– Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Dzieje Apostolskie (tylko sam tekst Dziejów Apostolskich).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Dziejów Apostolskich, wstęp, komentarze i marginalia.

Terminarz Konkursu:

– etap szkolny do 15 stycznia 2021 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

– etap parafialny do 12 lutego 2021 r.

– etap dekanalny 17 marca 2021 r. (piątek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskie­go (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów).