Olimpiada Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Kolejna XXX Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie się w marcu 2020 roku w Przemyślu, a jej tematem będzie: Dumni z Ewangelii i Polski.

Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane w następujących terminach:

– etap szkolny – 4 grudnia 2019 r. g. 11:00 Termin uległ zmianie. Poprzednio podawany 20 listopada jest nieaktualny.

– etap diecezjalny – 4 marca 2020 r. g. 11:00

– etap ogólnopolski – 16 – 18 marca 2020 r. w Przemyślu.

Etap diecezjalny XXX Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskie­go w Rypinie, (ul. Kościuszki 51) na terenie parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

Wykaz literatury przewidzianej na poszczególne etapy Olimpiady znaleźć można na stronie internetowej Olimpiady: www. otk.pl