sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Komunikat w sprawie Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie przystąpią do egzaminu dojrzałości, tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę zostaje odwołana. Decyzja ta podyktowana jest także apelem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. o powstrzymanie się od organizowania imprez masowych oraz wskazaniem Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 8 marca 2020 r., który rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

            Jednocześnie zachęcamy serdecznie katechetów pracujących z maturzystami, aby dnia 27 marca 2020 r. (planowany termin pielgrzymki) zorganizowali w kościołach parafialnych Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji tegorocznych egzaminów dojrzałości, ale także w intencji wszystkich dotkniętych epidemią koronawirusa.

            Do dyspozycji katechetów przekazujemy projekt Drogi Krzyżowej, która miała być sprawowana na Wałach Jasnogórskich. Jeszcze raz zachęcamy do modlitwy w intencji tegorocznych maturzystów.