niedziela, 21 kwietnia, 2024
Spotkania szkoleniowe

Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych 2020/2021

Szkolenia odbędą się w dziesięciu ośrodkach: w Pułtusku, Mławie, Płońsku, Czerwińsku, Dobrzyniu n. Drwęcą, Rypinie, Płocku, Ciechanowie, Gostyninie i Przasnyszu. Do każdego z poszczególnych ośrodków przyporządkowani zostali katecheci ze wskazanych poniżej dekanatów:

L.P.

        Miejsce

Dekanaty

2020

1.

Pułtusk – Popławy par. pw. Miłosierdzia Bożego

Pułtuski, Makowski, Serocki, Nasielski

30 września

2.

Mława par. pw. św. Stanisława BM

Mławski Wsch., Mławski Zach.

1 października

3.

Płońsk par. pw. św. Maksymiliana Kolbego

Płoński pół., Płoński poł.,

7 października

4.

Czerwińsk, par. pw.  Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Wyszogrodzki, Zakroczymski

8 października

5.

Dobrzyń n. Drwęcą, Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dobrzyń n. Drwęcą, Tłuchowski,

15 października

6.

Ciechanów par. pw. św. Józefa (Fara)

Ciech. Wsch., Ciech. Zach., Strzegowski

21 października

7.

Przasnysz, par. pw.  św. Wojciecha

Przasnyski, Dzierzgowski

22 października

8.

Płock Opactwo Pobenedyktyńskie

Płocki Wsch., Płocki Zach., Bielski, Bodzanowski

28 października

9.

Gostynin, par. pw. św. Marcina

Gostyniński, Gąbiński,

29 października

10.

Rypin par. pw. św. Stanisława Kostki

Rypiński, Sierpecki, Żuromiński

4 listopada

Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych odbędzie się 23-25 października 2020 roku w Warszawie, na ulicy Dewajtis 3. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów wydarzenia oraz sposobu zgłoszenia się. Osoby nie mogące wziąć udziału w konferencji są zobowiązane do uczestnictwa w jednym ze szkoleń dla katechetów szkół podstawowych.