niedziela, 21 kwietnia, 2024
Akcje i KonkursyAktualności

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚW. IGNACY LOYOLA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY” z okazji Roku Ignacjańskiego ogłoszonego w celu upamiętnienia 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli

1. Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie


2. Współorganizatorzy:

Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej SzczecińskoKamieńskiej

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie

– Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Polsce

– Biblioteka Publiczna Gminy Wolin
– Gmina Wolin


3. Patronat honorowy:

Minister Edukacji i Nauki

Pan Przemysław Czarnek

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim

Pan Janusz Kotański

Arcybiskup Metropolita SzczecińskoKamieński

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

Prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Polsce

O. Zbigniew Leczkowski SJ

 


4. Patronat medialny:

Radio Plus Szczecin

Mały Gość Niedzielny

Tygodnik Niedziela z dodatkiem Kościół nad Odrą i Bałtykiem


5. Partner konkursu:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Wojciech Skorupa Sklep Grabowo


6. Cele konkursu:

przybliżenie osoby i dzieł św. Ignacego Loyoli;

upamiętnienie 500. rocznicy nawrócenia św. Ignacego Loyoli;

pogłębienie wiedzy nt. św. Ignacego Loyoli;

lepsze poznanie, miłowanie i naśladowanie Pana Jezusa we wszystkim;

zwrócenie uwagi na książkę napisaną przez św. Ignacego Loyolę „Ćwiczenia duchowne”;

inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa
duchowego św. Ignacego Loyoli;
kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Ignacy Loyola;

ukazanie postaci świętych jako wzoru do naśladowania we współczesnym
świecie;

wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;

– rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych i informatycznych;

kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;

promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.


7. Uczestnicy i zasięg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy.


8. Kategorie konkursu:

A – uczniowie w wieku do 6 lat;

B – uczniowie w wieku 7-8 lat;

C – uczniowie w wieku 9-10 lat;

D – uczniowie w wieku 11-13 lat;

E – uczniowie w wieku 14-15 lat;

F – uczniowie w wieku 16-19 lat;

G – uczniowie szkół specjalnych;

Przypisanie do kategorii wiekowej według stanu z dnia 12 marca 2022.

9. Etapy konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i centralnym:


a) etap szkolny:

rozpoczyna się 12 marca 2022 r. w dniu 400 rocznicy kanonizacji św. Ignacego Loyoli; za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele uczący w biorących udział w konkursie szkołach (gdyby w szkole nie organizowano etapu szkolnego prace wysyłamy bezpośrednio na etap centralny);
Informujemy, że z każdej szkoły, bądź zespołu szkół – do etapu centralnego kwalifikują się tylko trzy najlepsze prace plastyczne z każdej kategorii wiekowej; każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę; prace plastyczne zeskanowane w dobrej jakości (format jpg, w wypadku braku możliwości wyjątkowo pdf; prace plastyczne opisujemy według następującego wzoru:

B Jan Nowak PSP Wolin Polska
symbol kategorii wiekowej, spacja, imię, spacja, nazwisko, spacja, szkoła w skrócie, spacja, państwo wraz z kartą zgłoszeniową (format pdf), prace wraz z dokumentami wysyłamy jednym mailem do 30 czerwca 2022 r. na adres poczty elektronicznej:

konkurswolin@gmail.com

w przypadku większych rozmiarów prace przesyłamy poprzez serwis

www.wetransfer.com

prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane;
w razie wątpliwości należy kontaktować się z organizatorami (koordynator konkursu 609 066 292).


b) etap centralny:

Komisja w składzie ustalonym przez organizatora ocenia przesłane prace w poszczególnych kategoriach. Ogłoszenie wyników 31 lipca 2022 r. we wspomnienie św. Ignacego Loyoli na stronach organizatorów.


10. Formy konkursu:

uczniowie wykonują pracę plastyczną do tematu: św. Ignacy Loyola oczami dzieci i młodzieży. Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką płaską, w formacie A4 (np. rysunek, malarstwo, kolaż, projekt graficzny, techniki mieszane itp.).
Prace przechodzą na własność organizatorów. Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody w postaci przyborów plastycznych ze względu na przepisy celne w wielu krajach, które nie pozwalają na przesyłanie cenniejszych nagród. Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego dotyczy danych umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, państwo) oraz w celu sprawozdawczości. Przesłanie pracy do organizatorów wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z dobrowolnością podania danych oraz wiedzą o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nadesłanie pracy wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie zgłoszenia i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich, oraz była nienagradzana i niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie organizatorom Konkursu praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przesłanej pracy.

Nadesłanie pracy wraz z kartą zgłoszeniową jest wyrażeniem akceptacji powyższego regulaminu.

Plakat

Regulamin, karta zgłoszeniowa