sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Pomoce do katechezy specjalnej oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pojawiły się pomoce pt.: Święci i błogosławieni. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikowaniu się oraz Pomoce z dostosowaniem do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z klasy V. Więcej informacji w linkach poniżej.

Święci i błogosławieni

Pomoce z dostosowaniem