sobota, 15 czerwca, 2024
Aktualności

Wspomnienie o ks. prof. Michale Marianie Grzybowskim

Przekazujemy smutną wiadomość dotyczącą śmierci ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego.

Poniżej zamieszczamy krótką informację wspominającą zaangażowanie Księdza Profesora w katechezę w Diecezji Płockiej.

Ks. prof. Michał Marian Grzybowski urodził się 8 września 1937 roku w Starej Wsi k. Przasnysza, jako syn Józefa i Elżbiety z Chmielewskich. Po ukończeniu gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1954 r. Następne lata jego życia związane zostały z Płockiem, gdzie ukończy Wyższe Seminarium Duchowne, otrzymując świecenia kapłańskie 12 września 1960 г. Po święceniach pracować jako prefekt w szkole i wikariusz w Płocku, Pomiechowie i Zakroczymiu. Równocześnie ukończył| studia historyczne na ATK w Warszawie uzyskując magisterium w 1968 г.

W marcu 1969г., po śmierci ks. R. Fronczaka, wieloletniego wykładowcy katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, ks. M. Grzybowski mianowany został profesorem katechetyki. Funkcje te spełnia do czerwca 1972 . Następnie przez kilka lat pełnił obowiązki diecezjalnego wizytatora nauki religii oraz dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Lata siedemdziesiąte należą właśnie do tego okresu, w którym ks. M. Grzybowski związany był z katechetyką i katechezą. Następnie pełnił inne obowiązki w diecezji, a przede wszystkim poświęcił się pracy naukowej. Jego pasja stała się historia Kościoła. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora teologii, w 1989 г. doktora habilitowanego, w 1999 г. zaś tytuł naukowy profesora. Był wykładowcą w Akademii Bydgoskiej, Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, UKSW w Warszawie.

Ks. M. Grzybowski należy do niezwykle twórczych historyków Kościoła w Polsce. W jego dorobku znajduje się ponad 600 publikacji z zakresu historii Kościoła. Wśród nich znajdują się także publikacje, bezpośrednio lub pośrednio, związane z katecheza, szczególnie na Mazowszu.