Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2022/2023

Temat konkursu: „Ewangelia według św. Łukasza”

Lektura:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Łukasza.

– Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Łukasza (tylko sam tekst Ewangelii).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Ewangelii wg św. Łukasza, wstęp, komentarze i marginalia.

Pobierz

Terminarz konkursu:

– etap szkolny do 20 stycznia 2023 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

– etap parafialny do 10 lutego 2023 r.

– etap dekanalny 9 marca 2023 r. (czwartek).

 

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej (ul. J. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin) na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

 

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.)

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego
ul. Tumska 3
09-402 Płock
Tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl