Życzenia Wielkanocne A.D. 2019

         A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. (…) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli  (1 Kor 15,14.20).

Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Apostołom. Ta pełna nadziei wieść nadaje jedyny prawdziwy sens istnieniu Kościoła i życiu każdego wierzącego człowieka.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkiego, co od Boga pochodzi: niech przychodzący do nas Zmartwychwstały Jezus przezwycięża nasze ludzkie obawy i lęki oraz obdarza prawdziwym pokojem serca, dobrym zdrowiem i wszelką pomyślnością.

Pracownicy Wydziału

Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej